TOLERANTIECRITERIA VOOR COFFEESHOPS

Voor de verkoop van wiet en hasj moeten coffeeshops zich houden aan regels (de tolerantiecriteria). Een coffeeshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Per persoon per dag mag niet meer dan 5 gram softdrugs worden verkocht.

• Harddrugs mogen niet worden verkocht.

• Er mogen geen softdrugs worden verkocht aan minderjarigen.

• Minderjarigen mogen niet worden toegelaten tot een coffeeshop.

• Er mag geen alcohol geschonken worden.

• Er mag geen reclame worden gemaakt voor drugs en coffeeshops.

• Er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt.

• De handelsvoorraad mag niet meer dan 500 gram bedragen.

• Geen toegang voor en verkoop aan andere personen dan inwoners van Nederland.

De verkoop van softdrugs blijft strafbaar. Voldoen coffeeshophouders zich niet aan de voorwaarden? Dan kunnen ze worden vervolgd en kan de burgemeester de coffeeshop (tijdelijk) sluiten. Om overlast te voorkomen kunnen gemeenten aanvullende eisen stellen aan een coffeeshop. Bijvoorbeeld aangepaste openingstijden of een grotere afstand tot scholen.

www.coffeeshop-galaxy.com