TOLERANTIECRITERIA VOOR COFFEESHOPS

Voor de verkoop van wiet en hasj moeten coffeeshops zich houden aan regels (de tolerantiecriteria). Een coffeeshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • Per persoon per dag mag niet meer dan 5 gram softdrugs worden verkocht. • Harddrugs mogen niet worden verkocht. • Er mogen geen softdrugs worden verkocht aan minderjarigen. • Minderjarigen mogen … Read moreTOLERANTIECRITERIA VOOR COFFEESHOPS