Publicaties

Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2012 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2006

Chinese bled in East and West

April 1942, right in the middle of World War II. Chinese labourers from Rotterdam are employed as stokers on Shell oil tankers. A dangerous job, on menial wages. They start a strike. As the strike becomes more and more grim, the police and guards from the refinery on Curaçao intervene. Mercilessly they shoot and kill fifteen Chines. All these events have been reconstructed in the book De Aprilmoorden (The April Murders). The author fights for rehabilitation of the Chinese contractors as forgotten victims of war. And succesfully. Annually the victims are commemorated and honoured on April 20the, the National Day of Remembrance ‘The April Murders’.

Chinese bled in East and WestThat’s to say, on Curaçao. What does the Dutch government do? Nothing. In this book the author presents the results of new research, with new documents and…statements from witnesses.

Nizaar Makdoembaks is physician-researcher and also chairman of the Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (Foundation for the Rehabilitation of Curaçao Victims of War). Previously he published De Aprilmoorden – Berichten van het Kerkhof van de Schande (‘The April Murders – Messages from the Graveyard of Shame’, 2012, available in Dutch and Papiamento).

Nizaarali Makdoembaks is arts-onderzoeker.

Colofon
Research and editorial: 6575 Tekstbureau
Textadvice: Frans Meulenberg
Cover Photo: Dreamstime
Illustrations: Michiel Tan
Design: Frits van der Heijden
Publisher de Woordenwinkel

Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (Foundation for the Rehabilitation of Curaçao Victims of War)

299 pages: ISBN/EAN: 978-90-76286-20-4 NUR: 697
Price: € 39,39 (exclusive of charges)
Place orders with the bookshops

Woordenschat voor Surinamers

Daar sta je dan. In een vreemd land. Onbekend met gewoonten en cultuur, en onwetend van de taal. Terwijl ‘taal’ toch het eerste medium is om in contact te komen met medemensen. Het overkwam Nizaar Makdoembaks toen hij vanuit Suriname naar Nederland kwam.

Woordenschat voor SurinamersIn de afgelopen decennia verzamelde hij woorden die hem ‘vreemd’ of ‘opmerkelijk’ voorkwamen. Die woorden plaatste hij in de context van zinnen waardoor de betekenis van die woorden vrijwel meteen duidelijk is. En meteen toepasbaar.
Die schat aan woorden bundelt hij nu in een rijk ‘woordenschatboek’, bedoeld voor Surinamers die – net als de auteur zelf – vol verwondering en verbazing dit land betreden. Het is een boeiende gids door die rare maar rijke taal die het Nederlands nu eenmaal is. Daarbij schuwt de auteur de humor niet. Daarvan getuigt dit voorbeeld: “winterkost: Hollandse… is het nieuwe fastfood.”
Een praktische en leerzame hulp in het dagelijkse leven!

Nizaarali Makdoembaks is arts-onderzoeker.

Colofon
Vierde druk
Uitgeverij de Woordenwinkel

308 pagina’s : ISBN 978-90-76286-22-8 NUR code: 627 Prijs: € 25,-
Bestelling via de boekhandel
Bestelling: www.solidariteitzo.nl
direct bestelen

Mohammed smeekt om genade

Anno 21ste eeuw schrikt men in Nederland en de hele wereld op van de afschuwelijke daden, begaan uit naam van de Islamitische staat (IS). Strijders en sympathisanten, ook uit Nederland, roeren zich in het Midden-Oosten en in West-Europa. Dat zijn ‘terroristen’, zo luidt het unanieme oordeel.

Mohammed smeekt om genadeWreedheid op religieuze gronden, in naam van Allah of God, is echter van alle tijden en van alle nationaliteiten. De geschiedenis oordeelt daarbij selectiever dan de huidige massale verontwaardiging.

Neem de daden van de ‘strijders van Oranje’ Hendrik Colijn en Cornelis van den Berg in de Nederlandse kolonie Oost-Indië. Deze misdaden bezorgden de militair Colijn een heldenstatus terwijl ze voor luitenant Van den Berg een veroordeling door de krijgsraad opleverden.

Wat maakt iemand tot held? Of misdadiger? Of toch terrorist? Misdaden tegen de menselijkheid verjaren immers niet.

Deze studie roept ongemakkelijke vragen op die smeken om een helder antwoord.

Nizaar Makdoembaks is arts-onderzoeker. Van zijn hand verscheen eerder onder andere De Aprilmoorden – Berichten vanaf het Kerkhof van de Schande (2012).

Colofon: Frans Meulenberg
Eindredactie: Kabos-Van der Vliet Redactiebureau
Illustraties: Michiel Tan
Vormgeving: Frits van der Heijden
Uitgeverij: de Woordenwinkel

204 pagina’s: ISBN 978-90-76286-23-5 NUR 692. Prijs: € 27,- (exclusief verzendkosten + € 4,)
Bestelling via de boekhandel
Bestelling: www.solidariteitzo.nl
direct bestelen

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders