Overige

Nationaal Monument Curacao

Sinds 2002 is de voorzitter van Solidariteit Zo, Nizaar Makdoembaks, nauw betrokken bij het eerherstel van de enige vijftien oorlogsslachtoffers op Curaçao en de Surinaamse vakbondsman Louis Doedel, die zijn werk begon op Curaçao. Hiertoe heeft hij samen met de Curaçaosche auteur en historicus Junness E. Sint Jago de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) opgericht. Sinds 20 april 2010 is de website van die stichting, www.nationaalmonumentcuracao.com , online.

Solidariteit Zuidoost nodigt u van harte uit kennis te nemen van het werk van de SEOC en de geschiedenissen die daar de aanleiding toe zijn.

nationaalmonumentcuracao

Maatschappelijk Werk

In het multifunctionele gebouw (zie onder cultuur) dienen tevens maatschappelijk werkers en deskundigen op juridisch en fiscaal gebied een plaats te krijgen. Deze specialisten dienen goed geïnformeerd te zijn in de problematiek van de Centraal-Aziatische en West-Afrikaanse gemeenschappen en culturen. Zij moeten een brugfunctie kunnen vervullen naar de Nederlandse samenleving.

Armoedebestrijding

Brood op recept
Er zijn in Amsterdam Zuidoost vele gezinnen die onder de armoedegrens leven. Ouders kunnen door gebrek aan geld hun kinderen niet laten ontbijten. De schoolprestaties lijden daaronder. Van 1997 tot en met 2004 zijn deze kinderen op kosten van Solidariteit Zuidoost van brood voorzien.

Door deze activiteit heeft de partij de verzwegen armoede in het stadsdeel zichtbaar en bespreekbaar gemaakt in binnen- en buitenland.

Kinderopvang

In Amsterdam Zuidoost kunnen vrouwen geen geschikte kinderdagverblijven vinden die aansluiten bij de verschillende culturele achtergronden. Zij kunnen daardoor niet deelnemen aan het arbeidsproces. Ook niet als zij een uitkering hebben.

Solidariteit zet zich in om deze situatie te verbeteren. En daarmee de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Jongeren uit de eigen gemeenschap kunnen worden ingezet om dit te realiseren. De kinderen zullen daardoor in een vertrouwde omgeving worden opgevangen waar respect bestaat voor de eigen cultuur en religie.

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders