Ondernemers

Startende ondernemers

De ervaring leert dat de helft van startende ondernemers in Amsterdam Zuidoost binnen enkele jaren stoppen met hun activiteiten. De oorzaak ligt vaak in zwak ondernemingsplan en afwezige begeleiding. De lokale politiek speelt hierbij totnogtoe een te passieve rol.

Solidariteit Zuidoost streeft naar betere informatievoorziening, adequate ondersteuning en betere begeleiding van startende ondernemers.

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders