Gezondheidszorg

Voorlichting

Solidariteit Zuidoost houdt rekening met verschillen in taal, cultuur en religie. Vooral in Amsterdam. Solidariteit Zuidoost zet zich in voor een adequate en goede medische voorlichting voor de niet-westerse migranten. Of ze nu afkomstig zijn uit Zuid-Amerika, het Caraïbisch gebied, Afrika of Azië.

Voor medische kwesties in Amsterdam is Solidariteit Zuidoost eenvoudig dé spreekbuis voor de burgers.

Publicaties

Solidariteit Zuidoost zet zich in voor een gelijkwaardige behandeling van migranten in Nederland. Om te beginnen in Amsterdam. Om dit te bereiken ondersteunt de fractie publicaties op dit gebied.

Vrouwelijke artsen

Veel burgers in Amsterdam Zuidoost stellen prijs op een vrouwelijke arts. Solidariteit-Zuidoost zet zich in om meer vrouwelijke huisartsen en vrouwelijke medisch specialisten ter beschikking te laten komen. Dat dient zowel de patiënten als de stijgende beroepsgroep onder migranten. Indien nodig zal een beroep gedaan worden op artsen uit het buitenland.

Bevolkingsonderzoek op suikerziekte en bloeddruk

Onder niet-westerse migranten komt suikerziekte (diabetes mellitus) en hoge bloeddruk (hypertensie) ongeveer vier keer vaker voor (meer dan 16%) dan onder autochtone Nederlanders (ca. 4%). Deze aandoeningen vormen belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Solidariteit Zuidoost heeft daarom tussen 1996 en 2004 een jaarlijks bevolkingsonderzoek bloeddruk verricht bij honderden bewoners van Zuidoost ouder dan 40 jaar. Door deze screening is bij ruim 10% van de geteste bewoners suikerziekte en/of hoge bloeddruk ontdekt. Zij hadden geen klachten, maar hun levensverwachting kan nu wel verbeterd worden.

Weigering medische hulp

In Amsterdam-Zuidoost verblijven soms kinderen die niet verzekerd zijn tegen ziektekosten waardoor zij soms medisch niet geholpen kunnen worden. Solidariteit Zuidoost zet zich ook voor deze kinderen in. Zo werd kindje Mohamed Abdoel door de inzet van lijsttrekker Makdoembaks van Solidariteit Zuidoost, de hulp van een plastisch chirurg en een ziekenhuis in Beverwijk, aan ernstige brandwondenlittekens geopereerd. Het voorkwam invaliditeit op latere leeftijd.

In Amsterdam-Zuidoost komen sommige infectieziekten meer voor dan in andere delen van Amsterdam en Nederland. Bijvoorbeeld TBC, Hepatitis B, HIV-Aids en Chlamydia. Volgens Solidariteit Zuidoost dient de overheid deze besmettelijke ziekten een halt toe te roepen en te bestrijden. De gemeente laat deze uitbraken oogluikend toe. Om dit probleem aan te pakken heeft fractievoorzitter Makdoembaks daarom een oproep aan de Tweede Kamer ingediend.

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders