Cultuur

Ruimte voor cultuuroverdracht, welzijn en uitvaart

Opgroeiende kinderen en pubers ervaren steeds meer problemen om een stabiele positie in de maatschappij te vinden. Er ontstaat vaker een spanningsveld in inzichten van deze kinderen en de normen en waarden van hun ouders.

Solidariteit Zuidoost wil zich inzetten om de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren. In de vorm van speciale opvang, de begeleiding van deze jeugdgroepen en het ontplooien van culturele activiteiten voor jongeren. Door deskundigen uit eigen kring. Deze jongeren zullen daarnaast actief betrokken worden bij de hulpverlening aan ouderen en vrouwen. Daardoor wordt begrip tussen de generaties en culturen gestimuleerd en het welzijn bevorderd.

Om deze activiteiten te kunnen realiseren, is een multifunctioneel gebouw nodig. Deze ruimte moet ook kunnen dienen voor het nemen van afscheid van overledenen vanuit verschillende culturele tradities en religieuze overtuigingen.

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders